Thanh toán chuyển khoản

Ngoài việc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt Quý khách hàng có thể thanh toán theo hình thức chuyển khoản cho Hapupharma bằng 1 trong số những số tài khoản sau đây:

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Tên ngân hàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Mỹ Đình

Chủ tài khoản

Đặng Văn Hoàng

Số tài khoản

1410205567573

Nội dung chuyển khoản

 Khách hàng .....(Tên khách).... Thanh toán đơn hàng mã: .......

 

2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam  (Vietcombank)

Tên ngân hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

Chủ tài khoản

Đặng Văn Hoàng

Số tài khoản

0451000486575

Nội dung chuyển khoản

 Khách hàng .....(Tên khách).... Thanh toán đơn hàng mã: .......

 

...