Các sản phẩm đang khuyến mãi !!!

06/07/2020

1. Dễ dàng tra cứu thuốc: khi có khách hỏi loại thuốc mới, anh chị chỉ việc tìm kiếm trên Hapupharma.com là biết được giá thuốc.

2. Giúp anh chị nhập hàng tiện lợi và tiết kiệm, không cần dự trữ nhiều, không tốn thời gian và công sức ra chợ thuốc.

3. Có điểm tích lũy: điểm tích lũy tương tự như cách chiết khấu khi mua sản phẩm, giống như anh chị đang bỏ ống heo để tiết kiệm cho lần nhập sau vậy. Điểm tích luỹ càng lớn càng đổi được nhiều tiền để trừ vào những lần nhập hàng sau giúp giảm đơn hàng, tăng lợi nhuận.

4. Chào hè mới với giá ưu đãi nhiều mặt hàng, chi tiết: bên dưới.
-----------------------------------------------------------------------------------
⚠️⚠️⚠️ 𝑯𝒂𝒑𝒖𝒑𝒉𝒂𝒓𝒎𝒂 - 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 Đặ𝒕 𝑯à𝒏𝒈 𝑻𝒓ự𝒄 𝑻𝒖𝒚ế𝒏 𝑪𝒉𝒐 𝑵𝒉à 𝑻𝒉𝒖ố𝒄 ⚠️⚠️⚠️

𝓥ớ𝓲 𝓬𝓪𝓶 𝓴ế𝓽:
✅ ĐỦ 𝐇À𝐍𝐆 𝐍𝐇Ấ𝐓 - ĐẶ𝐓 𝐋À 𝐂Ó
✅ 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐇Ấ𝐓 - 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐇À𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐆À𝐘 ĐỐ𝐈 𝐕Ớ𝐈 ĐƠ𝐍 𝐓𝐑ƯỚ𝐂 𝟏𝟐𝐇 𝐓Ạ𝐈 𝐇À 𝐍Ộ𝐈 & 𝟖𝐇 ĐỐ𝐈 𝐕Ớ𝐈 𝐊𝐇Á𝐂𝐇 𝐓Ỉ𝐍𝐇
✅ 𝐆𝐈Á 𝐓Ố𝐓 𝐍𝐇Ấ𝐓 - 𝐇Ó𝐀 ĐƠ𝐍 ĐẦ𝐘 ĐỦ
- 𝐍ế𝐮 𝐚𝐧𝐡/𝐜𝐡ị đã 𝐜ó 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧, 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 đă𝐧𝐠 𝐧𝐡ậ𝐩 𝐭ạ𝐢 đâ𝐲: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐡𝐚𝐩𝐮𝐩𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚.𝐜𝐨𝐦/𝐝𝐚𝐧𝐠-𝐧𝐡𝐚𝐩
- 𝐍ế𝐮 𝐚𝐧𝐡/𝐜𝐡ị 𝐦𝐮ố𝐧 𝐦ở 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧, 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 để 𝐥ạ𝐢 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐭ạ𝐢 đâ𝐲: 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒉𝒂𝒑𝒖𝒑𝒉𝒂𝒓𝒎𝒂.𝒄𝒐𝒎/𝒅𝒂𝒏𝒈-𝒌𝒚

☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ: 𝟎𝟗𝟖𝟖𝟗𝟗𝟐𝟒𝟑𝟖